Tagadi ökodukti ehitus

Tariston AS ja OÜ Rail Baltic Estonia sõlmisid 06.12.2022 töövõtulepingu Tagadi ökodukti rajamiseks Rail Baltica trassile Harju maakonnas. Lepingu maksumus on kokku  5,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2024.a september. Käesoleval lehel kajastame antud objekti valmimisega seotud ehituslikke protsesse ning anname avalikku teavet seoses ehitusobjekti valmimisega.


PROJEKTI TUTVUSTUS

Tagadi ökodukti asukoht on Saku vallas Tagadi külas. Ökodukt rajatakse tulevase Rail Baltica raudteetrassi jaoks, et tagada loomadele selles asukohas turvaline looduslähedane ülekäik. Ökodukti eesmärk on tagada sidusus erinevate liigirühmade populatsioonide vahel ja võimaldada loomade liikumine oma elupaikade vahel. Ökodukt on suunatud eelkõige eri suurusega imetajatele, eeskätt sõralistele, kuid võimalike kasutajate hulka kuuluvad ka roomajad, kahepaiksed, selgrootud jpt.


EHITUS JA PLANEERIMINE
Tööde planeeritav algus on veebruar 2023. Ettevalmistavas etapis rajame eraldiseisva juurdepääsutee, et tagada ligipääs tulevase ökodukti asukohale. Täiemahuliseks ehitustööks läheb aprillis, mil alustame rajatiste ehitusega. Ehituse ja ettevalmistavate tööde käigus tekkivad materjalid (nt muld, pinnas, raiejäätmed jne) taaskasutatame maksimaalselt kohapeal. Kõlbliku kasvumulla kasutame nõlvade ja kraavide kindlustamisel ja haljastamisel, kõlbmatu kasvumullaga plaanime võimalusel täita rekultiveeritavaid alasid ja haljasalasid. Raiejäätmeid ja kände taaskasutame varjete rajamiseks väiksemate loomade jaoks. Täitetöödeks transporditakse objektile täiendavalt ligi 300 000 tonni materjale, kasvupinnast veetakse juurde üle 50 000 tonni ning betooni tarnitakse ligi 4000m³.

LIIKLUSKORRALDUS JA -OHUTUS
Ökoduktile ligipääsuks rajame ajutise juurdepääsutee. Kooskõlastatud veoteeks on valitud kõige optimaalsem marsruut, mis ei läbi asulaid ning häirib loodetavasti kohalikke elanikke vähimal määral. Veoteedele paigutatakse vajalikud liiklusmärgid ja suunaviidad ning vastavalt vajadusele teostatakse ka hooldust ja tolmutõrjet. Suuremahulisi tarneid on oodata alates aprillikuust.

Rail Baltica raudteetrassi ja rajatiste ehitus on suuremahuline ettevõtmine, mis puudutab paljusid inimesi ja kogukondi. Palume kohalikelt elanikelt mõistvat suhtumist ehitustöödesse ja anname omalt poolt parima, et olla tähelepanelikud.


Ehitustööde ajal suureneb piirkonnas sõiduautode ja suuremõõtmeliste veoautode hulk. Instrueerime juhte olema kitsastel teedel liigeldes tähelepanelikud ja arvestama kohalike elanike liiklemisvajadustega. Ehituse ajal tuleb olla tähelepanelik kõigil liiklejatel, sealhulgas ka kohalikel elanikel, valides sobiv sõidukiirus ja -trajektoor. Veoteede marsruuti tähistavad liiklusmärgid ning vajadusel kehtestatakse täiendavad piirkiirused.

Ökodukti ehitust või liikluskorraldust puudutavate küsimuste korral palume ühendust võtta:

Madis Saadik
Tariston AS projektijuht
madis.saadik@tariston.ee