Juhatus

KASPAR KALDJÄRV,

juhatuse esimees

vastutab ettevõtte üldjuhtimise, mäenduse ja tehnika üksuse eest.

+

Kaspar asus Nordeconi kontserni tööle 2004. aastal. Ta on täitnud objektijuhi, juristi ning teehoolde- ja tehnikadivisjoni juhi ja hilisemalt sama valdkonna direktori ülesandeid. Kaspari vastutusvaldkonda on kuulunud Järva Teed AS-i, Hiiu Teed OÜ ja Kaurits OÜ nõukogu liikme ülesannete täitmine ning nende ettevõtete töö koordineerimine kontsernis. Kaspar kuulub Tariston AS-i sidusettevõtte Pigipada OÜ nõukokku. Kõrghariduse õigusteaduse erialal omandas ta 2005. aastal ning 2007. aastal sai temast sotsiaalteaduste magister samal erialal.

PEEP ÕUN,

juhatuse liige

vastutab ettevõtte ehitus- ja teehoolde ning liikluskorralduse valdkonna eest.

+

Aastatel 2008–2016 oli Peep Järva Teed AS-i juhataja. Enne seda töötas ta 1998–2007 Turgel Grupp AS-is projektijuhi ja tootmisjuhatajana, veel varem kaheksa aastat Järva Teedevalitsuses meistrina. Peep on lõpetanud Tallinna Ehitus- ja Mehaanikatehnikumi ja õppinud Tallinna Tehnikakõrgkoolis autoteede erialal.

RAIGO SAHTEL,

juhatuse liige

vastutab ettevõtte Hiiu maakonna üksuse (sh ehitus ja teehooldus) ning pindamise valdkonna eest.

+

Aastatel 2002–2016 töötas Raigo Sahtel Hiiu Teed OÜ-s direktori ning juhatuse liikmena. Varasem pikaajaline töökogemus on tal Hiiu Teedevalitsusest, kus ta töötas 1986. aastast. Aastatel 1998–2002 oli Raigo Hiiu Teedevalitsuse juhataja ning aastatel 1990–1998 peainsener. Raigo on lõpetanud 1986. aastal Tallinna Polütehnilise Instituudi (praegune Tallinna Tehnikaülikool) autoteede eriala.