Mäendus

Tariston AS-i tegevusvaldkondade hulka kuulub ka ehitusmaavarade kaevandamine, uute perspektiivsete leiukohtade arendamine ja kasutuselevõtt. 

Tariston AS-i (varasemalt Nordecon AS) mäetööde üksus on tänaseks tegutsenud üle kümne aasta ja kuulub puistematerjalide tootmismahtudelt turuliidrite hulka. Taristonile kuulub 2023. aasta alguse seisuga rohkem kui 30 mäeeraldise keskkonnakaitseluba Eestimaa erinevates piirkondades. Karjääridest väljastatakse ehituseks vajalikke materjale hetkeseisuga 11 maakonnas (Harju, Rapla, Järva, Pärnu, Hiiu, Viljandi, Tartu, Põlva, Võru, Lääne-Viru ja ka Ida-Viru maakonnas (vt kaart ). 

Taristoni mäetööde üksus varustab ettevõtte ja oma partnerite ehitusobjekte erinevate täitematerjalidega. Meie poolt pakutavad materjalid leiavad kasutust teede- ja taristuehituses, üldehitusobjektidel, raudteede ehituses, asfaltbetooni ja ehitussegude tootmisel kui ka märkimisväärses mahus teehooldes.

Kõikide töötavate karjääride toodang on sertifitseeritud, kauba kvaliteet kontrollitud ja tõendatud vastavalt kehtivatele standarditele. Arendustöö uute karjääride avamiseks toimub pidevalt –  püüame parandada täitematerjalide varustuskindlust strateegiliselt olulistes piirkondades, sh suurobjektide läheduses.

Alates 2018. aastast on Taristoni mäetööde üksuse masinapargis Eestis üsnagi ainulaadne puistematerjalide pesuseade CDE COMBO X70, millega suudetakse väärindada erinevaid looduslikke materjale. Alates 2012. aastast opereerime  ka pinnasepump-süvendajaga, millega kaevandame nii enda kui ka koostööpartnerite karjäärides pinnasevee tasemest madalamal lasuvat maavaravaru (ehitus- ja täiteliiva).

Tariston AS-i karjääride ja pakutavate toodete kohta saate täpsemat infot võttes ühendust allpool toodud kontaktidel:  

  • Karjääride haldamise ja müügi eest vastutab mäenduse valdkonna juht Kauri Kiiman, e-post: kauri.kiiman@tariston.ee,    tel: +372 5860 3731
  • Karjääride tootmisohje ja materjalide kvaliteedi vastavuse eest vastutab mäetööde insener Siim Eensoo, e-post: siim.eensoo@tariston.ee, tel: +372 5682 7598
  • Mäetööde ja pesuseadme tööjuht Andre Segasaar, e-post: andre.segasaar@tariston.ee, tel: +372 5825 9589
  • Mäetööde ja pinnasepumba tööjuht Ats Veensalu,  e-post: ats.veensalu@tariston.ee, tel: +372 5911 9605;
  • Mäetööde tööjuht Hiiumaa karjäärides Ilmar Tüür, e-post: ilmar.tüür@tariston.ee, tel: +372 513 6365
KARJÄÄRIDE ASUKOHAD