Mäendus

Tariston AS-i tegevusvaldkondade hulka kuulub ka ehitusmaavarade kaevandamine, uute perspektiivsete leiukohtade arendamine ja kasutuselevõtt. 

Taristoni mäetööde üksus varustab ettevõtte ja oma partnerite ehitusobjekte täitematerjalidega. Meie poolt pakutavad materjalid - liivad, kruusad ja killustikud leiavad kasutust asfaltbetooni tootmisl, teehooldes, tee-ehituses ja ka üldehitusobjektidel. 

Tariston omab mitmeid puistematerjali karjääre Eestimaa erinevais piirkondades, kust väljastatakse ehituseks vajalikke materjale hetkeseisuga Harju, Rapla, Järva, Pärnu, Hiiu, Lääne-Viru ja ka Ida-Viru maakonnas (vt kaart ). 

Kõikide töötavate karjääride toodang on sertifitseeritud, kauba kvaliteet kontrollitud ja tõendatud vastavalt tootmisohje käsiraamatule ning väljatöötatud proovivõtuplaanile. Arendustöö uute karjääride avamiseks käib edasi –  püüame parandada täitematerjalide varustuskindlust strateegiliselt olulistes piirkondades, sh suurobjektide läheduses. 

Karjäärides opereerimiseks kasutame Tariston AS-i teehoolde ja tehnikaüksuse masinaparki kuuluvat rasketehnikat. Paralleelselt kasutame karjääride avamistöödel ja ehitusmaavara kaevandamisel ka koostööpartnerite masinaid. 

Mäetööde üksuse masinaparki kuulub muu hulgas ka 30-tonnine pinnasepumpsüvendaja, millega kaevandame nii enda kui ka koostööpartnerite karjäärides pinnaseveetasemest madalamal lasuvat maavaravaru (ehitus- ja täiteliiva). 

Tariston AS-i karjääride ja pakutavate toodete kohta saate täpsemat infot võttes ühendust allpool toodud kontaktidel:  

KARJÄÄRIDE ASUKOHAD